User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสาร

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ท่องเที่ยว » ข่าวท่องเที่ยว

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

มหา สงกรานต์กรุงเทพมหานคร

กำหนดจัดงาน
วันที่ 10 - 15 เมษายน 2553

พื้นที่จัดงาน
บริเวณ 9 พระอารามหลวง และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

   

 ส่วน ที่ 1

  ส่วน ที่ 2กิจกรรมในงาน
• การจำลองสงกรานต์ 4 ภาค กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป 4 ภาค 
การสาธิตทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมจากภาคต่างๆ


กิจกรรม Hi-Light

 สงกรานต์ 9 วัด กับไหว้พระขอพร  9 พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดจัดงาน วันที่ 10 - 15 เมษายน 2553 (สงกรานต์ 9 วัด)

(ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง วันที่ 10 – 18 เมษายน 2553)
1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) 
3. วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร 
4. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
5. วัดบวรนิเวศวิหาร 
6. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร 
7. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) 
9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร


   
กิจกรรมภายในงาน
ร่วมแต่งผ้าไทยไปไหว้พระเก้า วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์  ร่วมงานบุญ สรงน้ำพระ และเล่นน้ำสงกรานต์ในย่านชุมชนต่างๆ

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
คติ : แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา
ไหว้พระขอพรพระแก้วมรกต สรงน้ำพระพุทธรูป รับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทย

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
คติ : ร่มเย็นเป็นสุข

สงกรานต์ 4 ภาค (ภาคเหนือ : ปีใหม่เมือง  ภาคกลาง : เถลิงศก ภาคอีสาน : บุญเดือนห้า  ภาคใต้ : ประเพณีวันว่าง) เล่นน้ำสงกรานต์กับช้างและถนนสายน้ำ (ข้าวสาร) ไหว้พระขอพรและสรงน้ำพระประจำวันเกิด สรงน้ำพระนอน ทำบุญก่อเจดีย์ทราย-ไม้คำโพธิ์ วันที่ 10 – 18 เมษายน 2553 เวลา 10.00 – 21.00 น. สรงน้ำพระสงฆ์ วันที่ 13 – 15 เมษายาน 2553 เวลา 17.00 น. พิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ “9 วัด ในโอกาส 50 ปี ททท.” วันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 09.09 นาที จากพระสงฆ์ 9 พระอารามหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พิธีเปิดงานเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ปี 2553 วันที่ 10 เมษายน 2553 เวลา 18.00 – 21.00 น. พิธีสวดนพพระเคราะห์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วันที่ 11 เมษายน 2553 เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระธรรมจักร ณ พระวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วันที่ 12 เมษายน 2553 เวลา 17.00 น. กิจกรรม “9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์” วันที่ 9 – 18 เมษายน 2553 เวลา 10.00 – 21.00 น.

3. วัดสุทัศนเทพวราราม
คติ : ไหว้พระวัดสุทัศนฯ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป
พิธีบวงสรวงท้าวกบิลพรหม (เสาชิงช้า) ไหว้พระขอพร สรงน้ำพระพุทธ สรงน้ำพระสงฆ์ ก่อเจดีย์ทราย สวดมนต์เย็น การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้และอาหารภาคใต้

4. วัดสระเกศ
คติ : เสริมสร้างความคิด อันเป็นสิริมงคล
สงกรานต์ภาคกลางในบรรยากาศ งานวัดย้อนยุค การละเล่นโบราณต่าง ๆ มากมาย ไหว้พระขอพร สรงน้ำเจดีย์ภูเขาทอง สรงน้ำพระพุทธ สรงน้ำพระสงฆ์ ก่อเจดีย์ทราย ก่อเจดีย์ภูเขาทองด้วยข้าวสาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมและอาหารคาว-หวาน เสน่ห์ของภาคกลาง

5.วัด บวรนิเวศวิหาร
คติ : พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต
สงกรานต์วัดบวรฯ ผสมผสานความร่วมมือชุมชนย่านบางลำพู (ชาวบ้าน วัด และโรงเรียน) ไหว้พระขอพร พิธีทำบุญตักบาตร สวดมนต์ สรงน้ำพระพุทธไพรีพินาศ สรงน้ำพระสงฆ์ ย้อนรำลึกชุมชนบางลำพูในอดีตสู่ปัจจุบัน ส่งอาหารการกินขึ้นชื่อบางลำพู กิจกรรมของสงฆ์วัดบวรฯ และกิจกรรมดนตรีไทยจากโรงเรียนในย่านบางลำพู สวดมนต์พระธรรมขันธ์ (วันที่ 13 เมษายน 2553) การแสดงศิลปวัฒนธรรมเหนือผสมผสานกับบางลำพู และอาหารดังย่านบางลำพู

6. วัดชนะสงคราม
คติ : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
สงกรานต์ภาคตะวันออกผสมผสานงานสงกรานต์ถนนข้าวสาร ไหว้พระขอพ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป ก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรม สาธิตศิลปหัตถกรรม อาหารคาว-หวาน

7. วัดระฆังโฆสิตาราม
คติ : มีคนนิยมชมชื่น

ไหว้พระขอพร สงกรานต์ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธ-พระสงฆ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ปล่อยนกปล่อยปลา

8. วัดอรุณราชวราราม
คติ : ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
ไหว้พระขอพร สงกรานต์ร่วมกับชุมชนบางกอกใหญ่ สรงน้ำพระพุทธและพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรม (บ้านสมเด็จฯ) กิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี ททท. (ถ่ายรูปคู่กับเจดีย์วัดอรุณราชวราราม)

9. วัดกัลยาณมิตร
คติ : เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี
ไหว้พระขอพร ก่อเจดีย์ทรายพระธาตุประจำปีเกิด ทำบุญตักบาตร

• กิจกรรมรณรงค์ "แต่งไทยเล่นน้ำสงกรานต์แบบวิถีไทย"  บริเวณถนนข้าวสาร โดยให้มีการรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกวิธี

• กิจกรรมสงกรานต์ถนนข้างสาร - บางลำพู - วิสุทธิกษัตริย์ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ บางลำพู และวิสุทธิกษัตริย์ 
วันที่ 12 - 14 เมษายน 2553


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TAT Call Center 1672
กองสร้างสรรค์กิจกรรม ททท. โทร. 0 2250 5522 ต่อ 3470-3
เขียนเมื่อ : 03 เม.ย. 2553,12:50   เข้าชม : 1264 ครัั้้ง   แจ้งลบ

ท่องเที่ยว » ข่าวท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการหลวง
เส้นทางนี้เริ่มต้นจากเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ดอยอินทนนท์ระหว่างเส้นทางก่อนถึงสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ สามารถแวะชมชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่บ้านสบหาด เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ และยังดำรงวิถีชีวิตดั่งเดิมไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ถัดไปทางแยกซ้ายจะถึงบ้านขุนกลางชุมชนช
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมในงาน การจำลองสงกรานต์ 4 ภาค กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป 4 ภาค การสาธิตทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมจากภาคต่างๆ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด
รหัสลับ
คำค้น
ตัวไกลใจใกล้ A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP Acer Neo Touch P400 BREAK OUT! Barcelona 4 -1 Arsenal Furry Vengeance HTC HD Mini Nokia C3 THE STAR 6 The Hole 3D WANWAN ขอแสดงความคิดถึง คนไททิ้งแผ่นดิน คนไม่มีเวลา คาราบาว คืนเดียวกัน ดอกรักริมทาง ดิว นักฆ่าขนตางอน วิจัยชี้ยอด หนัง บางระจัน 2 หวานใจกับนายจอมหยิ่ง เกมส์จูบ เกมส์แข่งรถ เกมส์แต่งตัว เขี้ยวอาฆาต เ้กมส์แต่งตัว แต่งตัว แต่งตัวนางแบบ ใจฉันรักเธอคนเดียว
Copyright 2010-2014, MongDo.com. All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537